Veel gestelde vragen

Is de Golden Retriever een jachthond?

In de officiële standaard van de Golden Retriever staat naast een groot aantal exterieureisen ook vermeld welke karaktereigenschappen bij het ras aanwezig moeten zijn. Gehoorzaamheid en intelligentie zijn belangrijke eigenschappen, bovendien dient de Golden Retriever te beschikken over een natuurlijke werkaanleg. In de statuten van de GRCN wordt als eerste doel van de vereniging genoemd: 'het in stand houden van het ras Golden Retriever'. Dit impliceert onverkort dat alle leden van de GRCN er naar moeten streven Goldens te fokken die aan alle eisen van de rasstandaard voldoen en dus ook aan de eisen voor wat betreft werkaanleg.

Een veel gehoorde opmerking die we in verband met het jachthond zijn van de Golden horen is: 'Slechts een beperkt aantal GRCN-leden gaat met hun hond op jacht of doet mee aan apporteerwedstrijden! Waarom dan werkaanleg?' Er wordt dan voorbij gegaan aan het feit dat het karakter waarop velen nu de Golden als huishond hebben gekozen, bepaald is door selectie voor geschiktheid als jachthond. De rust, attentie, gemoedelijkheid, vriendelijkheid, zelfvertrouwen en will to please (willen werken voor de baas) vormen de basis voor een goede jachthond voor het werk na het schot, de Retriever. Wordt er onvoldoende op deze karaktereigenschappen gelet, dan verwordt de Golden tot een hond met een algemeen niet-specifiek karakter.

Mede om haar leden in de gelegenheid te stellen hun Goldens op de specifieke jachtaanleg te laten beoordelen, heeft de GRCN als een van de eerste commissies, de Jacht Proeven Commissie (JPC) ingesteld.

Wat is een diplomadag?

Op een Clubdiplomadag worden de honden tijdens het afleggen van een aantal vooraf vastgestelde proeven beoordeeld.
De proeven zijn ingedeeld in 3 niveau's en worden voor het C- en B-diploma uitgevoerd met dummy's, de proeven voor het A-diploma met dood veerwild.

Om het diploma te kunnen behalen moet de hond de volgende opdrachten kunnen uitvoeren;      

 • diploma C:
 1. aangelijnd en los volgen
 2. uitsturen en komen op bevel
 3. houden van de aangewezen plaats
 4. apport te land
 5. apport uit diep water

 

 • diploma B (C-diploma, aangevuld met):
 1. verloren apport te land
 2. markeerapport te land
 3. apport over diep water

 

 • diploma A (C- en B-diploma, aangevuld met):
 1. dirigeerapport te land
 2. apport van verre loper over breed water

Wat is jachttraining

Alvorens u mee kunt doen aan door de JPC georganiseerde evenementen, zult u uw hond moeten trainen voor dit werk. Om aan deze training te kunnen beginnen, moet de hond een goed basisappèl  hebben. Het succesvol trainen van een Golden Retriever voor de jacht vereist verder een hoeveelheid natuurlijke aanleg van de hond én interesse, zelfwerkzaamheid, doorzettingsvermogen en trainingsmogelijkheden van de eigenaar. Met enkele trainingen per week, waarbij vele kilometers moeten worden afgelegd om zodoende op verschillende terreinen onder wisselende omstandigheden te oefenen, kan de hond na minimaal 2 à 3 jaar trainen een redelijk niveau bereiken. Om de eigenaar te helpen bij de training worden er op verscheidene plaatsen in het land cursussen 'zelfopleiding jachthonden' gegeven. Dit zijn cursussen voor alle apporterende hondenrassen, dan wel alleen voor Retrievers. Doorgaans vangen deze cursussen éénmaal per jaar, in de maand maart/april, aan.