Diplomadag

Op een Clubdiplomadag worden de honden tijdens het afleggen van een aantal vooraf vastgestelde proeven beoordeeld.
De proeven zijn ingedeeld in 3 niveau's en worden voor het C- en B-diploma uitgevoerd met dummy's, de proeven voor het A-diploma met dood veerwild.

Om het diploma te kunnen behalen moet de hond de volgende opdrachten kunnen uitvoeren;      

 • diploma C:
 1. aangelijnd en los volgen
 2. uitsturen en komen op bevel
 3. houden van de aangewezen plaats
 4. apport te land
 5. apport uit diep water

 

 • diploma B (C-diploma, aangevuld met):
 1. verloren apport te land
 2. markeerapport te land
 3. apport over diep water

 

 • diploma A (C- en B-diploma, aangevuld met):
 1. dirigeerapport te land
 2. apport van verre loper over breed water