Veel gestelde vragen

Eenmaal per jaar organiseert de JPC onder auspiciën van de KJV/CJ een KJV-Jachthondenproef. De proeven die hierbij afgelegd moeten worden zijn identiek aan die van de Clubdiplomadagen, maar er wordt op alle niveaus gewerkt met dood veer- en haarwild. KJV-Meervoudige Apporteer Proef De JPC organiseert jaarlijks een Meervoudige Apporteer Proef. Ook deze MAP valt onder auspiciën van de KJV. Een MAP bestaat uit 6 samengestelde proeven waar bij iedere proef twee stuks dood veer- of haarwild geapporteerd dienen te worden. De proeven zijn niet vooraf bekend en zijn gesimuleerde jachtsituaties....
In de officiële standaard van de Golden Retriever staat naast een groot aantal exterieureisen ook vermeld welke karaktereigenschappen bij het ras aanwezig moeten zijn. Gehoorzaamheid en intelligentie zijn belangrijke eigenschappen, bovendien dient de Golden Retriever te beschikken over een natuurlijke werkaanleg. In de statuten van de GRCN wordt als eerste doel van de vereniging genoemd: 'het in stand houden van het ras Golden Retriever'. Dit impliceert onverkort dat alle leden van de GRCN er naar moeten streven Goldens te fokken die aan alle eisen van de rasstandaard voldoen en dus ook aan...
Op een Clubdiplomadag worden de honden tijdens het afleggen van een aantal vooraf vastgestelde proeven beoordeeld. De proeven zijn ingedeeld in 3 niveau's en worden voor het C- en B-diploma uitgevoerd met dummy's, de proeven voor het A-diploma met dood veerwild. Om het diploma te kunnen behalen moet de hond de volgende opdrachten kunnen uitvoeren;       diploma C: aangelijnd en los volgen uitsturen en komen op bevel houden van de aangewezen plaats apport te land apport uit diep water   diploma B (C-diploma, aangevuld met): verloren apport te land markeerapport te land apport over diep...
Alvorens u mee kunt doen aan door de JPC georganiseerde evenementen, zult u uw hond moeten trainen voor dit werk. Om aan deze training te kunnen beginnen, moet de hond een goed basisappèl  hebben. Het succesvol trainen van een Golden Retriever voor de jacht vereist verder een hoeveelheid natuurlijke aanleg van de hond én interesse, zelfwerkzaamheid, doorzettingsvermogen en trainingsmogelijkheden van de eigenaar. Met enkele trainingen per week, waarbij vele kilometers moeten worden afgelegd om zodoende op verschillende terreinen onder wisselende omstandigheden te oefenen, kan de hond na...